ศธจ.แพร่เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift งานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธ ที่ 15​ ธันวาคม พ.ศ.​ 2564 เวลา 07.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift งานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยช่องทาง Facebook ศธ 360 องศา โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่