ศธจ.แพร่เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพัทธกมลพิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่