ศธจ.แพร่เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 “การศึกษาเอกชน วิถีใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่” Private education New Normal For New Generations วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลซึ่งอุทิศตนและทำประโยชน์เพื่อการศึกษาเอกชน นายเทอดศ้กดิ์ ผิวเกลี้ยง ประธาน กส.ปช. จังหวัดแพร่ รับรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาเอกชน นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับรางวัลเข็มสดุดีทองคำ