ศธจ.แพร่เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดของโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดของโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป