ศธจ.แพร่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเจริญราษฎร์ ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเจริญราษฎร์ ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย