ศธจ.แพร่แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่