ศธจ.แพร่โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทุกสังกัด ให้มีจิตอาสา จิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดแพร่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ อย่างเคร่งครัด