ศธจ.แพร่ เข้ารับการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมีนางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่