ศธจ.แพร่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่