ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมพิธีส่งมอบและรับมอบอาคารเรียน”ศาลาดนตรีปงสนุก” โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์ นางสาวผ่องผิว สุทธิ นักประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีส่งมอบและรับมอบอาคารเรียน”ศาลาดนตรีปงสนุก” โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอปัว จังหวัดน่าน พิธีดังกล่าวโดยมีพระชยานันทมุนี ผศ.ดร. ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ผู้บริหารหน่วยงานราชการจังหวัดน่าน ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี
มหาวิทยาลัยรังสิตนำโดย นายเชาวลิต ธนโชติวรากุล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันไผ่กู้ชาติ คุณปุณณรัตน์ จรุงคนธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันไผ่กู้ชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ส่งมอบอาคารเรียน”ศาลาดนตรีปงสนุก” ให้แก่โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยณรงค์ วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายจิระพงษ์ คำวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน
พิธีส่งมอบและรับมอบอาคารเรียน”ศาลาดนตรีปงสนุก” โรงเรียนบ้านปงสนุกครั้งนี้ สืบเนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่ 29 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยสภาพอาคารเดิม เป็นอาคารบ้านไม้ยกพื้น อายุเก่าแก่ราว 25 ปี ภายในอาคารเป็นที่เก็บอุปกรณ์การเรียนพร้อมเครื่องดนตรีต่าง ๆ จากเหตุการณ์อัคคีภัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตโดยดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ความช่วยเหลือโดยดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน “ศาลาดนตรีปงสนุก” หลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอปัว จังหวัดน่าน คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี และสถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ออกแบบและก่อสร้างอาคารเรียนศาลาดนตรีปงสนุก หลังใหม่ขึ้น โดยเน้นการก่อสร้างแบบบรรจงสร้างสรรค์ยึดโครงกับไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุมีค่าของจังหวัดน่าน และเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถนำมาผสานกับวัสดุสมัยใหม่ และต่อยอดกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้ร่วมสมัยได้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงนำไม้ไผ่แปรรูปมาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ ซึ่งภายในอาคารประกอบด้วย ห้องเก็บเครื่องดนตรี ห้องซ้อมดนตรี สถานที่จัดแสดงดนตรีและลานจัดการแสดงต่าง ๆ ทั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันได้ก่อสร้าง เสร็จสมบูรณ์ งบประมาณการก่อสร้างรวม 1.1 ล้านบาท
อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังระดมเปิดรับบริจาคเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล จากผู้มีจิตศรัทธา และจากบริษัทห้างร้านที่จำหน่ายเครื่องดนตรีต่างๆ เพื่อนำมามอบให้แก่โรงเรียนบ้านปงสนุกอีกด้วย