ศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดน่าน

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้โดยมี นายชัยณรงค์ วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 ภาพข่าวโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน