ศึกษาธิการจังหวัดน่านให้โอวาทครูบรรจุใหม่

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม และนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในการนี้มีนางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และนางวาสนา จินตเวชศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดี