ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเข้ารับการฉีควัคซีน

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางโสภา ชวนวัน นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนน่านประชาอุทิศ และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้ารับการฉีควัคซีน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน