ศึกษาธิการภาค 16 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน