สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านรับการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 จากศึกษาธิการภาค 16

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะ รับการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 จากศึกษาธิการภาค 16 ซึ่งนำโดยว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน