สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านดำเนินการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ทั้งนี้โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวดำเนินการสอบสัมภาษณ์ให้กับคณะกรรมการสอบ ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้