สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน