สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้โดยมีนางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม