สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและประดับอินธนู แก่ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและประดับอินธนู แก่ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติประดับอินธนู กล่าวให้โอวาท นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นสักขีพยานในการเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง กล่าวให้โอวาท ปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและประดับอินธนู แก่ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 27 ตำแหน่ง ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 6 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 ตำแน่ง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 11 ตำแหน่ง และกลุ่มวิชา จิตวิทยา และการแนะแนว จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 9 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 15 ตำแหน่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ