สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านเรียกบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้เรียกตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อน การบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จำนวน 3 คน ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา นายปราโมทย์ กิวัฒนา และนางสาวนันท์ณิภัค วังแสง เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยมีนางหัสยา พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ให้เป็นประธานในการเลือกสถานศึกษา และแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน
ในการเลือกสถานศึกษาในการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว นายปราโมทย์ กิวัฒนา โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง และนางสาวนันท์ณิภัค วังแสง โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง