อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โดยมีโรงเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 2 สังกัดเอกช สังกัด อปท. โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ จำนวนทั้งหมด 50 คน โดยมีอาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่