อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙ . ๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย มีความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด