เข้าคารวะขอพรปีใหม่และรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมคณะเข้าคารวะขอพรปีใหม่และรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัด ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย