เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับส่วนราชการ และระดับจังหวัดที่เป็นสถานีแก้หนี้สินครู เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับส่วนราชการ และระดับจังหวัดที่เป็นสถานีแก้หนี้สินครู

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice