เข้าร่วม การรณรงค์ฉีดวัคซีน Pfizer ในสถานศึกษา

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖
มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วม
การรณรงค์ฉีดวัคซีน Pfizer ในสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย