เชียงราย Kick Off วัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 5 – 11 ปี

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมาย นางสารภี แดนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันแรกของการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) โรงเรียนชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย