เชียงราย Kick Off วัคซีนโควิด- 2019 เด็กอายุ 5-11 ปี

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน กลุ่มอายุ 5 – 11 ปี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย