เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่