เตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรองผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14) ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรองผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14) ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในการประชุมดังกลาว ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย