เตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรองผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรองผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติของนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่ผ่านการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับภาค ร่วมกันพิจารณา ในวันที่ 22 เมษายน 2565..ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16