เรื่องประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด ทำโล่รางวัลโครงการ (IFTA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง