เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ บริเวณชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร สนง.ศธภ.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง