เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง