เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง