เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง