แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และสวัสดีปีใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.สมจิตร สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงราย เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และสวัสดีปีใหม่ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ณ สำนักงาน ศึกษาธิการภาค 16 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย