โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “การใช้งาน Office 365 หรือ Microsoft 365”

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการจัดอบรมวันที่สอง โดยทีมวิทยากรได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม MicrosoftSway และ MicrosoftTeam ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน ๗๒ คน