Welcome back to school รับเปิดเทอม ๑๗ พ.ค. ๖๕ ครู-นักเรียน-โรงเรียน สร้างที่มั่นปลอดภัยห่างไกล Covid-19

วันพุธที่ 3๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม Welcome back to school รับเปิดเทอม ครู นักเรียนโรงเรียน สร้างที่มั่นปลอดภัยห่างไกล Covid – ๑๙ และเตรียมความพร้อมยกระดับโรงเรียนมีความพร้อมใช้มาตรการ ๖-๖-๗ ประกอบด้วย ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม ดูแลตนเอง และ 7 มาตรการเข้มขันสำหรับสถานศึกษา ที่มุ่งมั่นให้เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุด ลดความกังวลของผู้ปกครองในประเด็นป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อของเด็กและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนสามารถใช้ชีวิตตามปกติ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย